EN DE

ВОДЕЩИ НОВИНИ

+ ​Първа сесия от втория безплатен обучителен курс по проект „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“, осъществяван с финансовата подкрепа на програма Еразъм+ на Европейския съюз

На 07.10.2022 г. в Архитектурния факултет на Варненския свободен университет ще се проведе първата сесия от втория безплатен обучителен курс по проект „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“. Архитекти и студенти по архитектура ще имат възможност на живо да участват в две лекции и две практически занятия, водени от арх., дипл. инж. Стоян Тодоров. Гост на откриването на обучителния курс ще бъде арх., дипл. инж. Георг Винтген – член на Управителния съвет на Камара на архитектите в Нордрайн-Вестфален, Германия, който също ще бъде лектор в курса. Останалите 9 сесии ще бъдат провеждани онлайн всеки понеделник на следващите седмици. Поради изключителния интерес към обучението началната сесия ще бъде проведена и в централата на САБ в гр. София на 08.10.2022 г.

+ ​Първа сесия от безплатния обучителен курс по проект „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“, осъществяван с финансовата подкрепа на програма Еразъм+ на Европейския съюз

На 27.05.2022 г. в Архитектурния факултет на Варненския свободен университет се проведе първата сесия от безплатния обучителен курс по проект „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“. 93 архитекти и 4 студенти по архитектура участваха на живо в първите две лекции и две практически занятия, водени от арх., дипл. инж. Стоян Тодоров. Гост наоткриването на обучителния курс бе арх., дипл. инж. Георг Винтген – член на Управителния съвет на Камара на архитектите в Нордрайн-Вестфален, Германия, който също ще бъде лектор в курса. Останалите 9 сесии ще бъдат провеждани онлайн всеки понеделник на следващите седмици.
 снимки..

+ ​Проект „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“

На 11.03.2022 г. Фондация "Институт за дигитални трансформации" в партньорство с Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ стартира изпълнението на проект
„Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар
за архитектурни услуги“ № КА210-VET-14/17-03-2022. 

допълнителна информаци можете да намерите и от тук:

+ ​Aрхитектурният модернизъм в малки населени места на Централна България – културно наследство за всeки (ModernistArch)

Със средствата на дигиталните технологии и на новото медийно изкуство ще бъде представен архитектурен модернизъм, свидетелстващ за устойчиви във времето международни културни отношения и обмен.

+ Германско-български архитектурен диалог

На 30.07.2020 г. е изработен международен проект „Германско-български архитектурен диалог“ и е представен на вниманието на германската Културна фондация на съюза (Kulturstiftung des Bundes).

+ Национална работна група за въвеждане на строително информационно моделиране (СИМ)

От 20.02.2020 г. арх., дипл. инж. Стоян Тодоров – изп. директор на „Институт за дигитални трансформации” и от 14.05.2020 г. дипл. бизнес мениджър Иван Марков – член на Съвета на Фондацията стават членове на Национална работна група за въвеждане на строително информационно моделиране (СИМ) за целия жизнен цикъл на строежите към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

НАЧАЛО ВОДЕЩИ НОВИНИ ЗА ФОНДАЦИЯТА ПУБЛИКАЦИИ КОНАТАКТ

 Бисквитки | ОтговорностКонфиденциалност